عنوان خبردیدار با سنگر سازان
(شاخه: اخبار سنگر سازان)
ارسال شده توسط admin
يكشنبه 18 مهر 1389 - 16:54:42برنامه ديدارها

يكي از اهداف مهم كانون كه در اساسنامه به آن هم تاكيد شده است برنامه ديدارها مي باشد . هدف از انجام اين كار ديدار فرماندهان و اعضاي كانون با خانواده هاي جانبازان و ايثارگران و آزادگان مي باشد كه ضمن حضور در منازل و بررسي وضعيت آنان و همچنين با ذكر خاطرات دوران دفاع مقدس اوقات بسيار دلپذيري را براي حاضرين فراهم مي سازد كه سعي مي شود گزارش آن تقديم گردد و چنانچه دوستان مايلند در اين برنامه ها حضور داشته باشند آمادگي خود را به كانون اعلام تا در برنامه هاي آتي از آنان دعوت به عمل آيد.

ديدارهاي خرداد ماه :

1-      ديدار با آقاي رمضانعلي نظريان در مورخه 13/3/89

2-      ديدار با آقاي سيد مهدي سجادي در مورخه 15/3/89

3-      ديدار با آقاي حسين علي جعفري در مورخه 20/3/89

4-      ديدار با خانواده مرحوم رجبعلي باقري در مورخه 23/3/89

5-      ديدار با آقاي اكبر باقري در مورخه 23/3/89

6-      ديدار با آقاي دوستعلي اسكندري در مورخه 26/3/89

7-      ديدار با آقاي سيد عزت الله احمدي در مورخه 30/3/89

ديدارهاي تير ماه :

1-      ديدار با آقاي رضا جعفري در مورخه 6/4/89

2-      ديدار با آقاي الياس محمدي  در مورخه 16/4/89

3-      ديدار با آقاي مختار غلامي در مورخه 20/4/89

4-      ديدار با آقاي محمد كريمي در مورخه 23/4/89

5-      ديدار با آقاي رمضانعلي رضايي در مورخه 23/4/89

ديدارهاي مرداد ماه :

1-      ديدار با آقاي سيد مصطفي طباطبايي در مورخه 4/5/89

2-      ديدار با آقاي حسن شاه محمدي در مورخه 10/5/89

3-      ديدار با آقاي علي اكبر هادي در مورخه 18/5/89

و ديدار با خانواده شهيد گران قدر حاج حسن فيروز بخت در مورخه 9/6/89

   
   این خبر از طرف كانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ايثارگران پ م ج ج
( http://sangarsazan.org/news.php?extend.20 )


Powered By : Sabaa information service network