عنوان خبربرگزاری جلسه اعضای هيئت مديره كانون سنگر سازان اصفهان با مديريت سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان
(شاخه: اخبار سنگر سازان)
ارسال شده توسط admin
سه شنبه 16 آذر 1389 - 08:19:45در تاريخ ۱۱/۹/۸۹ جلسه با حضور اعضاي هيئت مديره كانون و فرماندهان گردانهاي اصفهان و آقاي مهندس گلي نایب رييس كانون مركز استان و با حضور آقاي مهندس نريماني مديريت سازمان در محل كانون برگزار گرديد.

در ابتدا آقای كاوياني ضمن خير مقدم به حاضرين ، اهم فعاليت هاي كانون در سال جاري را براي حاضرين تشريح و برنامه هاي آتي تا پايان سال جاري را اعلام نمود و در ادامه آقاي مهندس گلي آخرين وضعيت تلاشهاي صورت گرفته براي اعضاي كانون در مركز و هدف هاي آينده را تشريح کرد در ادامه آقاي مهندس نريماني رياست سازمان جهاد كشاورزي استان برنامه هاي سازمان را در خصوص كمك به ايثارگران و خانواده محترمشان را به اطلاع جمع رسانيد و در پايان خواهان تشكيل اتاق فكر ايثار شده كه مورد استقبال جمع قرار گرفت.

   این خبر از طرف كانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ايثارگران پ م ج ج
( http://sangarsazan.org/news.php?extend.27 )


Powered By : Sabaa information service network