عنوان خبر
(شاخه: آگهي)
ارسال شده توسط admin
يكشنبه 6 ارديبهشت 1388 - 15:09:19


به سايت كانون سنگر سازان بی سنگر استان اصفهان خوش آمديد


کانون سنگر سازان بي سنگر استان اصفهان
با داشتن يکي از شرايط ذيل عضو مي پذيرد
  • داشتن حداقل 3ماه سابقه جنگ از طريق ستاد پشتيباني جنگ جهاد اصفهان
  • جانبازاني که از طريق پشتيباني جنگ جهاد اصفهان اعزام و جانباز شده اند
  • آزادگاني که از طريق پشتيباني جنگ جهاد اصفهان اعزام شده اند.

کانال کانون سنگر سازان بي سنگر استان اصفهان در تلگراماین خبر از طرف كانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ايثارگران پ م ج ج
( http://sangarsazan.org/news.php?extend.3 )


Powered By : Sabaa information service network