عنوان خبر
(شاخه: آگهي)
ارسال شده توسط admin
يكشنبه 6 ارديبهشت 1388 - 15:09:19


به سايت كانون سنگر سازان بی سنگر استان اصفهان خوش آمديد


کانون سنگر سازان بي سنگر استان اصفهان
با داشتن يکي از شرايط ذيل عضو مي پذيرد
  • داشتن حداقل 3ماه سابقه جنگ از طريق ستاد پشتيباني جنگ جهاد اصفهان
  • جانبازاني که از طريق پشتيباني جنگ جهاد اصفهان اعزام و جانباز شده اند
  • آزادگاني که از طريق پشتيباني جنگ جهاد اصفهان اعزام شده اند.

کانال کانون سنگر سازان بي سنگر استان اصفهان در تلگرام



این خبر از طرف كانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ايثارگران پ م ج ج
( http://sangarsazan.org/news.php?extend.3 )


Powered By : Sabaa information service network